Уманський медичний коледж
Уманський медичний коледж. Емблема

Уманський медичний коледж – державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації – здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту коледжу.

Коледж входить в структуру вищих навчальних закладів системи підготовки медичних спеціалістів України і підпорядкований Департаменту охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації.

Медичний коледж готує для лікувально-профілактичних установ України фахівців за кваліфікацією «молодший спеціаліст»: фельдшер, сестра медична.

Директор коледжу – Бебешко Петро Степанович (тел. 3-42-21) 

Заступник директора з навчальної роботи – Скоробреха Юрій Сергійович (тел.3-31-95)

Заступник директора з гуманітарної освіти та виховання – Домбровська Валентина Василівна (тел. 3-31-95)

Заступник директора з господарчої роботи – Бондар Анатолій Анатолійович(тел. 3-55-21)

Головний бухгалтер – Криянівська Тетяна Іванівна (тел.3-55-21)

 Уманський медичний коледж починає свою історію в 1926 р. під назвою «Уманська медпрофшкола» по підготовці 60 слухачів за спеціальністю «помічник лікаря».

В 1930 році медпрофшкола була реорганізована в фельдшерсько-акушерську школу з двома відділеннями: фельдшерське та акушерське.

В 1941 році розпочалась Велика Вітчизняна війна. З початком періоду окупації фельдшерсько-акушерська школа продовжувала своє функціонування. Навчання проводили українською мовою ті ж викладачі, які працювали в школі до війни, серед них було багато лікарів. Восени 1942 року школа припинила свою роботу. Значну частину учнів було відправлено на роботи до Німеччини.

З 1944 року за Постановою Київського облвиконкому Уманська фельдшерсько-акушерська школа відновила свою роботу і готувала для закладів охорони здоров'я фельдшерів-акушерів.

В 1955 році школа була перейменована в Уманське медичне училище. З цього часу училище почало готувати фельдшерів, акушерок і медичних сестер. З 1964 року училище припинило підготовку акушерок і готувало лише фельдшерів та медичних сестер.

В 2006 році Уманське медичне училище реорганізоване в Уманський медичний коледж.

За роки існування в коледжі підготовлено понад 20 000 фахівців, які працюють в усіх регіонах України та за кордоном.

Коледж має достатню матеріальну базу, яка відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, кадровий потенціал та відповідне методичне забезпечення надання освітніх послуг на рівні підготовки молодших спеціалістів.

Високе визнання отримав наш навчальний заклад при підготовці медичних кадрів середньої ланки для системи охорони здоров’я України, за що рішенням Президії Асамблеї ділових, наукових і творчих кіл України нагороджений Всеукраїнським знаком якості „Вища проба”.

Мета діяльності коледжу - формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої орієнтації до змін розвитку суспільства, з високою професійною компетентністю та загальною культурою.

Головні завдання діяльності коледжу:

- впровадження і удосконалення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, культурну, методичну діяльність;

- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу, суспільство;

- формування соціально зрілої творчої особистості;

- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

- формування громадської позиції патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності;

- забезпечення набуття студентами знань в галузі медицини, необхідних для їх професійної діяльності;

- забезпечення виконання умов державного замовлення та контрактної форми навчання по підготовці фахівців;

- інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості;

- перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.

Навчальне-виховний процес в коледжі забезпечують: - штатних викладачів - 68; - сумісників – 14; - лаборантів 12; - адміністративно-допоміжного персоналу – 48.

Уманський медичний коледж включає в себе навчальний корпус площею 4162 м2, в який входять 23 кабінети та 5 лабораторій, 18 аудиторій, бібліотека, з читальною залою на 60 посадочних міст та з книжковим фондом понад 48 тисяч примірників, актова зала на 240 посадочних місць, спортивний комплекс (стадіон, спортивний зал, тренажерний зал, гімнастичний зал). В коледжі працює їдальня на 80 місць.

Уманський медичний коледж. Фасад

Керівник Закладу

Директор коледжу – БЕБЕШКО Петро Степанович. Почесний громадянин міста Умань. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1974 році. З 1981 року очолює Уманський медичний коледж. Викладач вищої кваліфікаційної категорії. За його сприяння покращено матеріально-технічну та навчальну бази коледжу, поліпшено умови навчання та відпочинку студентів. Маючи високий авторитет у громадськості, неодноразово обирався депутатом міської ради. За вагомий внесок у формування медичної еліти нагороджений Почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Президії товариства Червоного Хреста України, обласної держадміністрації, обласної ради, Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації, Головного управління освіти та науки облдержадміністрації, медаллю Св.Володимира, є кавалером відзнаки „За заслуги перед містом” та Почесного ордена „Свята Софія” -відзнаки Асамблеї ділових кіл України, Ветеран праці.