Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення

 

ЗВІТ

про виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 28.02.2017 № 101

"Про заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення"

 

№ п/п

Завдання

Інформація про стан виконання

1

Забезпечувати кваліфікований, у визначені терміни розгляд звернень громадян, обов’язкове надання обґрунтованої відповіді, роз’яснень щодо порядку оскарження прийнятих рішень у випадку незгоди
із прийнятим рішенням. Не допускати безпідставної передачі звернень на розгляд іншим органам.

До управління охорони здоров’я облдержадміністрації (далі – управління) протягом I півріччя 2017 року надійшло 769 звернень.

З них:

- письмових — 403;

- "гаряча лінія" управління — 102;

- Урядова "гаряча лінія" — 177;

- "Гаряча лінія МОЗ" — 17;

- особистий прийом — 27;

- виїзні прийоми — 12;

- комісійний розгляд — 31.

Усі звернення розглядалися і вирішувалися об’єктивно
та у терміни, передбачені діючим законодавством із недопущенням надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей.

2

Забезпечувати першочерговий особистий прийом
та контроль розгляду звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України.

Під особистим контролем начальника управління перебувають звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України. Протягом звітного періоду
до управління не надходили звернення від громадян зазначених категорій. Від інвалідів Великої Вітчизняної війни надійшло
12 звернень.

При розгляді звернень вишукуються всі можливі шляхил
для позитивного вирішення їх законних вимог.

3

Приділяти особливу увагу розгляду звернень ветеранів війни і праці, інвалідів, громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, членів багатодітних сімей, одиноких матерів, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

В управлінні особлива увага приділяється розгляду звернень ветеранів війни й праці, інвалідів та непрацездатних громадян, багатодітних родин та інших осіб, які потребують соціального захисту. За звітний період до управління від громадян зазначених категорій надійшло 111 звернень. При розгляді даних звернень вишукуються всі можливі шляхи для позитивного вирішення заявників законних вимог.

4

Здійснювати постійний контроль за організацією роботи посадових і службових осіб із зверненнями громадян. Враховувати стан роботи із зверненнями громадян при проведенні атестації та щорічної оцінки роботи державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

В управлінні здійснюється постійний контроль за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян. Порушень термінів розгляду звернень громадян не допускається.

5

Тримати на особливому контролі розгляд повторних і колективних звернень громадян. У разі необхідності здійснювати комісійний розгляд повторних колективних звернень з метою виявлення та усунення причин, що спричинили
до цих звернень.

За звітний період до управління надійшло 44 повторних звернення. Протягом звітного періоду комісійно, з виїздом на місце, розглянуто 31 звернення. Випадків безпідставної відмови
у задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень не зафіксовано.

6

Забезпечити щомісячне проведення дня
контролю з перевірки стану виконання доручень, наданих місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування
за результатами розгляду звернень громадян Президентом України, Кабінетом Міністрів України, облдержадміністрацією.

 

 

 

7

Систематично аналізувати звернення громадян, виявляти причини, що їх породжують, та вживати дієвих заходів щодо їх усунення. Забезпечити співпрацю з сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій для вжиття попереджувальних заходів із метою зняття соціальної напруги.

На всі заяви та скарги, що розглядаються працівниками установи, надаються відповіді з обґрунтуванням порушених питань
та роз'ясненням заявникам щодо порядку вирішення питання
та оскарження ними прийнятих рішень. Звітна інформація подається до облдержадміністрації щопівроку.

8

Забезпечувати належні умови для проведення особистого прийому громадян в окремих обладнаних приміщеннях, розташованих на перших поверхах адміністративних будинків, у яких розміщені райдержадміністрації, міськвиконкоми.

Відповідно до графіка особистого прийому громадян в установі начальником управління та його заступниками протягом I півріччя 2017 року проведено 27 прийомів громадян, під час яких розглянуто 27 звернень. Керівниками управління проводяться особисті прийоми громадян у робочих кабінетах, а за місцем  проживання громадян — у громадських приймальнях райдержадміністрації та міськвиконкомів згідно із затвердженими графіками.

9

Забезпечувати проведення особистого прийому громадян посадовими особами органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування
не менше чотирьох разів на місяць, у тому числі
2 виїзних. Звернути особливу увагу проведенню виїзних прийомів громадян у віддалених селах.

Виїзні прийоми за місцем проживання громадян проводяться двічі на місяць. Протягом I півріччя 2017 року здійснено 12 виїзних прийомів громадян. Усі виїзні звернення громадян розглядаються
і вирішуються об’єктивно та у терміни, передбачені діючим законодавством із недопущенням надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей.

10

Забезпечувати належне функціонування прямого телефонного зв’язку "Гаряча лінія".

Відповідно до плану облдержадміністрації в управлінні систематично діє телефонна "Гаряча лінія", на яку протягом
I півріччя 2017 року надійшло 102 звернення. Звернення опрацювано та надано відповіді заявникам у визначені терміни.

11

Забезпечувати проведення особистих доповідей голів райдержадміністрацій перед головою облдержадміністрації про стан роботи
із зверненнями громадян.

 

 

12

Забезпечувати систематичне висвітлення через засоби масової інформації та розміщення
на офіційних веб-сайтах узагальнених матеріалів щодо організації роботи із зверненнями громадян, графіків особистого прийому громадян відповідними посадовими особами.

Графіки, час та дата проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом управління оприлюднюються у районних ЗМІ, у лікувально-профілактичних закладах, у приміщеннях райдержадміністрацій на веб-сайтах управління – www.zdrav.ck.ua. Інформація стосовно роботи зі зверненнями громадян за I перше півріччя 2017 року розміщена на веб-сайті управління.

13

Забезпечувати проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян
у райдержадміністраціях не меньше двох разів
на рік, у структурних підрозділах облдержадміністрації — раз на два роки.

В управлінні здійснюється постійний контроль за організацією роботи із зверненнями громадян у підпорядкованих медичних закладах області.

14

Проводити навчання, практичні семінари
для спеціалістів райдержадміиістрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації з питань організації роботи із зверненнями громадян.

 

 

15

Передбачати в навчальних планах перепідготовки кадрів питання роботи із зверненнями громадян.

 

16

Забезпечувати спеціалістів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальних за розгляд звернень громадян сучасною комп’ютерною технікою.

В управлінні наявний комп’ютер із програмним забезпеченням
для єдиної системи обліку звернень громадян та контролю
за вирішенням порушених у них питань, який під’єднаний
до електронного зв’язку.

 

 

Начальник                                                                                                                                                              М. Лобас