МОЗ пропонує прискорити процедуру щодо лікування пацієнтів за кордоном

Міністерство охорони здоров'я пропонує прискорити процедуру відправки пацієнтів на лікування за кордоном за кошти держбюджету і скоротити час із моменту звернення громадянина до його відправлення на лікування до іноземної клініки і оплатою послуг.

Згідно з проектом змін до порядку направлення громадян за кордон для лікування, розміщеним на сайті Міністерства охорони здоров'я для громадського обговорення, також передбачається введення системи запобігання зловживань та неправомірних дій, чітких тимчасових регламентів для кожного процесу та затвердження форм документів, удосконалення процедури направлення. Зокрема, зміни врегулюють питання повної або часткової оплати лікування громадянина за кордоном за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Згідно із запропонованими змінами, МОЗ протягом трьох днів після отримання повного пакета документів щодо конкретного пацієнта направляє групі експертів копію висновку з медичної картки пацієнта, яка протягом п'яти днів готує за ним відповідний висновок. МОЗ видає наказ про направлення пацієнта на лікування за кордон та оплату цього лікування не пізніше, ніж через п'ять днів після ухвалення відповідного рішення комісією. Оплата вартості лікування здійснюється не пізніше 15 робочих днів із дня видачі відповідного наказу.

Протягом місяця після повернення із закордонної клініки пацієнт зобов'язаний надати Міністерству охорони здоров'я письмовий звіт про обсяг здійсненого лікування та витрачених коштів. Комісія ухвалює рішення про направлення українців на лікування за кордон до тих клінік, з якими укладено письмові домовленості (угоди, договори, меморандуми тощо) про співробітництво у сфері охорони здоров'я та забезпечення лікування в них українських громадян.

У разі неможливості лікування в клініці, з якою укладено письмові домовленості, МОЗ за сприяння МЗС здійснює пошук необхідної клініки. При цьому витрати на оплату лікування громадянам, які самостійно виїхали на лікування до іноземних клінік, відшкодуванню не підлягають.

 

За інформацією МОЗ України