КЗ «Черкаський обласний наркологічний диспансер» ЧОР

     Черкаський обласний наркологічний диспансер створений згідно з наказом облздороввідділу від 31.12.1981 р.     № 245/к § 2 та являє собою юридичну особу з моменту його реєстрації в облстатуправлінні. Остання перереєстрація за рішенням Черкаського міськвиконкому № 225 від 21.03.02 р.

     Першим головним лікарем диспансеру був Діденко Е.А., який організовував наркологічний диспансер і наркологічну службу в області. В різні роки закладом керували: Ханенко Л.І., Калинський Д.М., Афанасенко А.І., Мельник Г.Г., Коршун А.М., Кондратюк Л.В.
 

     Загальна характеристика установи:

   - кількість посад:

            лікарських – 28,75;

            середній медперсонал – 51,0;

      молодший медперсонал – 32,5;

      інший персонал – 17,75;

- всього посад: 130,0;

- кількість ліжок: 100. В диспансері функціонують І наркологічне відділення на 40 ліжок та ІІ наркологічне відділення на 60 ліжок для лікування хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин. В склад І нарковідділення входить блок інтенсивної терапії на 6 ліжок для лікування хворих з алкогольними психозами. Поліклінічне відділення розраховане на 80 відвідувань за зміну. Також в диспансері є госпрозрахунковий кабінет анонімного лікування, відділення профілактичних наркологічних оглядів, медичних оглядів водії та кандидатів у водії транспортних засобів, клініко-діагностична лабораторія, лабораторія по визначенню наркотичних і запаморочувальних речовин, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет ЕКГ, центральне стерилізаційне відділення, харчоблок, цілодобово працює кабінет проведення медичного огляду громадян на наявність стану сп’яніння.

     В диспансері впроваджена бупренорфінова та клонідинова програми лікування стану відміни опіоїдів, замісна терапія.
 

     Основними завданнями та функціями диспансеру є:

1. Надання спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної допомоги, в тому числі й анонімної, особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин.

2. Широке впровадження в практику роботи стаціонарного та диспансерного відділень сучасних методів і засобів діагностики та лікування.

3. Консультативна допомога хворим, медична допомога яким здійснюється в інших лікувально-профілактичних закладах.

4. Анонімне лікування осіб, що зловживають алкогольними напоями, а також осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин в госпрозрахунковому кабінеті анонімного лікування.

5. Анонімне спостереження за підлітками, що знаходяться на ранніх стадіях захворювання та які добровільно звернулись за медичною допомогою.

6. Здійснення диспансерно-динамічного нагляду за хворими з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин.

7. Взаємодія з неурядовими благодійними організаціями в реалізації проекту «Зменшення шкоди» та впровадження методики замісної терапії.

8. Організаційно-методична допомога наркологічній службі області, аналіз діяльності наркологічної служби області та розробка заходів з підвищення її ефективності.

9. Розробка заходів з підвищення кваліфікації лікарів-наркологів, середнього медичного персоналу, лікарів загально-соматичної мережі наркологічних підрозділів лікувально-профілактичних установ інших відомств з питань наркології.

10. Організація конференцій та нарад з питань наркології.

11. Підготовка аналітичних матеріалів з проблем наркології для Головного управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації.

12. Організація та участь в реалізації комплексу заходів з вторинної та третинної профілактики вживання психоактивних речовин, особливо серед неповнолітніх та молоді. Сприяння формуванню в суспільстві культури несприйняття наркотиків шляхом взаємодії з державними та недержавними організаціями.

13. Впровадження Міжнародної Програми Зменшення шкоди від вживання наркотиків, яка спрямована на обмеження ступеню негативних наслідків споживання психоактивних речовин:

     - профілактика поширення ВІЛ-СНІД, гепатитів, туберкульозу серед споживачів ін’єкційних наркотиків шляхом надання інформації про шляхи зараження цими хворобами, міри профілактики, формування менш ризикованої поведінки;

     - проведення замісної терапії ін’єкційним наркоманам;

     - відмова  від вживання нелегальних кустарно виготовлених наркотиків;

     - зниження випадків кримінальної поведінки;                                                              

     - соціальна адаптація наркозалежних;

     - покращення загального стану здоров’я пацієнтів.

14. Профілактична робота з метою припинення зловживання населенням алкоголю, попередження виникнення алкоголізму серед осіб, що зловживають алкогольними напоями, особливо серед неповнолітніх. Впровадження нових методик і технологій профілактичної роботи.

15. Проведення медичного огляду громадян на наявність стану сп’яніння з використанням методик та приладів, затверджених МОЗ України.

16. Визначення наркотичних та інших одурманюючих речовин в біологічних середовищах організму.

17. Соціальна реабілітація наркозалежних в реабілітаційному центрі на базі диспансерного відділення.

18. Здійснення медичного огляду осіб, стосовно яких працівниками органів внутрішніх справ встановлено факт незаконного вживання ними наркотичних засобів або психотропних речовин.

19. Проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян з метою визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов’язків і провадження певних видів діяльності, перелік яких затверджується Постановою Кабінету Міністрів України.

20. Проведення медичних оглядів водіїв і кандидатів у водії всіх транспортних засобів, видачі довідок для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи.

21. Забезпечення медичної підготовки водіїв і кандидатів у водії транспортних засобів з метою оволодіння навичками надання первинної медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод, попередження дорожньо-транспортного травматизму.

22. Навчання медичних працівників області методам проведення передрейсових, післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

23. Здійснення моніторингу за захворюваністю населення області на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин з метою створення комплексної системи профілактики та лікування.

24. Облік хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, що знаходяться під диспансерним наглядом, за затвердженими МОЗ України формами облікової документації та складання статистичних звітів за формами статистичного управління України. Видання статистичних довідників про стан наркологічної захворюваності та результати діяльності служби, ефективність наданої лікувальної та профілактичної допомоги.

25. Проведення, згідно наказів Міністерства охорони здоров’я України, господарської діяльності, пов’язаної зі зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою надання необхідної медичної допомога хворим диспансеру.

Керівник Закладу

Борозенець Анатолій Віталійович – головний лікар