КЗ «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР

     Історична довідка про діяльність ЗОЗ:

Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики як самостійна юридична особа був утворений відповідно до розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 12 грудня 1998 року шляхом реорганізації організаційно-методичного відділу обласної лікарні. Центр функціонує з 1 січня 1999 року, а наприкінці 2008 року його перейменовано на комунальний заклад «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Черкаської обласної ради.

     Напрямки діяльності, основні завдання закладу тощо:

КЗ «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР є головним закладом, що здійснює координацію діяльності установ області, розробляє та впроваджує статистичні методики, які базуються на сучасних наукових дослідженнях, міжнародних стандартах та рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я України.

                                            Основні завдання центру:

-  реалізація державної політики з питань медичної статистики;

-  централізоване збирання, обробка та аналіз статистичної інформації про стан здоров’я, надання медичної допомоги населенню, про ресурси закладів охорони здоров’я області та їх використання;

-  забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації, її адекватності завданням реформування галузі;

-  впровадження сучасних програмних продуктів для обробки статистичної інформації;

-  удосконалення та втілення єдиної системи медико-статистичної інформації в закладах охорони здоров’я області;

-  впровадження уніфікованої системи збору, розробки та передачі статистичної інформації, організація її опрацювання на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;

-  реалізація в області політики створення єдиного інформаційного простору відповідно до існуючих директивних документів, програм та окремих заходів;

-  організація проведення експертизи якості ведення обліково-звітної документації; створення та підтримка банку даних щодо стану здоров’я населення, ресурсного забезпечення та діяльності закладів охорони здоров’я адміністративних територій;

-  консультативна та експертна діяльність з питань, що належать до компетенції Центру, в тому числі – участь в експертній оцінці діяльності закладів охорони здоров'я під час їх акредитації у відповідності до чинного законодавства;

-  організаційна та методологічна підготовка щодо підвищення кваліфікації працівників інформаційно-аналітичної служби;

-  запровадження в практику інформаційної системи охорони здоров`я новітніх статистичних стандартів;

-  організація та проведення конференцій, семінарів, інших інформаційних та навчальних заходів, необхідних для забезпечення та підтримки діяльності системи медичної статистики в області.

 

Керівник Закладу

     Черепенко Людмила Петрівна – начальник комунального закладу «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Черкаської обласної ради.

     Народилася 17 травня 1959 року в с. Леськи Черкаського району Черкаської області.

     У 1982 році закінчила Ворошиловградський (Луганський) медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», отримала кваліфікацію лікаря.

     З 1983 р. по 1989 р. працювала лікарем-терапевтом в ЛПЗ м. Ворошиловград.

     З 1989 р. по 1992 р. працювала в Городищенській ЦРЛ лікарем-терапевтом.

     З 1992 р. по 1993 р. – МСЧ «Фотоприлад» – дільничний терапевт.

     З 1994 р. по 1997 р. працювала в Черкаській обласній лікарні лікарем- терапевтом підліткового кабінету.

     З 1997р. по 2008 р. – провідний спеціаліст, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації.

     З 2008 року – начальник КЗ «Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР.

     З 2009 року дотепер – експерт Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров’я України.

     Має вищу атестаційну категорію за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

     Є головним позаштатним спеціалістом управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації з питань інформатизації охорони здоров’я.

     За вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоров’я Черкаської області та високий професіоналізм нагороджена грамотами МОЗ України, обласної державної адміністрації та обласної ради.