КЗ "Черкаський обласний центр здоров’я ЧОР"

     КЗ «Черкаський обласний центр здоров’я ЧОР» (до 1989 року – обласний будинок санітарної освіти) створено згідно з рішенням Виконавчого комітету Черкаської обласної ради депутатів трудящих від 5 серпня 1954 року № 810 «Про відкриття обласних диспансерів та будинку санітарної освіти» з метою підвищення рівня гігієнічної культури населення, залучення його широких верств до профілактичних заходів і зміцнення здоров’я шляхом формування здорового способу життя.

     З 1956 по 1960 рік головним лікарем обласного будинку санітарної освіти був Калашніков Григорій Іванович.

     З 1961 по 1968 рік – Волошаненко Валентина Микитівна.

     З 1968 по 1981 рік заклад очолював досвідчений організатор охорони здоров’я, кандидат медичних наук Гончаров Сергій Миколайович. За роки його керівництва у закладі впроваджено ряд науково обґрунтованих форм і методів роботи, удосконалено систему планування, діловодства, підготовки та перепідготовки кадрів з питань медико-гігієнічної пропаганди та ін. Значна робота була проведена з організації музею історії медицини Черкащини, захист кандидатської дисертації з історії медицини обласного центру. Черкаський обласний будинок санітарної освіти в той час був затверджений Республіканською школою передового досвіду з санітарної освіти.

     Досвід роботи, накопичений колективом Черкаського обласного будинку санітарної освіти того часу, висвітлений у брошурі «Форми та методи роботи обласного будинку санітарної освіти» (Київ «Здоров’я» 1978 р.) та інформаційному листі, виданому Республіканським будинком санітарної освіти МОЗ України. Окремі статті спеціалістів закладу з обміну досвідом роботи неодноразово друкувались в Республіканських виданнях.

     В наступні роки головними лікарями закладу були:

з 1981 по 1985 рік – Косенко Олександр Васильович;

з 1986 по 2012 рік – Підмогильний Олексій Сергійович;

з 2012 по 2013 рік – Долецький В’ячеслав В’ячеславович;

з 2013 заклад очолює Нескромний Борис Федорович.

     Підмогильний Олексій Сергійович керівником закладу був 26 років. За роки його роботи продовжували удосконалюватись та запроваджуватись нові організаційні та комунікаційні форми та методи роботи. Зокрема, розширилася видавнича діяльність, значно поліпшилась якість і художнє оформлення популярних видань. Закладом  була заснована і з 1995 по 1998 рік видавалася масовим тиражем обласна щотижнева науково-популярна газета для населення «Домашній лікар»; обласним центром здоров’я був також заснований і видавався масовим тиражем з 2000 по 2004 рік науково-популярний масовий журнал «Медичний вісник Черкащини» обласного управління охорони здоров’я та обкому профспілки медичних працівників (для населення та медичних працівників); значно поліпшилась матеріально-технічна база закладу: проведені роботи з капітальних і поточних ремонтів приміщення, розширилися виробничі площі, побудований конференц-зал, поліпшились умови праці, для потреб санітарно-освітньої роботи було придбано значну кількість комп’ютерної, розмножувальної техніки та ін.

     Штат КЗ «Черкаський обласний центр здоров’я ЧОР» на даний час складає 12 посад, зайнято – 11,25, в т.ч.: 4 лікаря, 3 редактора, 5 інших спеціалістів (оператор комп’ютерного набору, завідувач господарством, робітник та ін.).

     Основними напрямками діяльності центру здоров’я на сьогодні є  організаційно-методичне та інформаційне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, засобів масової інформації та ін. з питань профілактики захворювань, підвищення медичної та гігієнічної культури населення; розробка та реалізація заходів, пов’язаних з епідситуацією, поширенням тих чи інших неінфекційних захворювань; видання науково-популярних та наочних матеріалів з питань збереження та зміцнення здоров’я; організація та проведення просвітницьких кампаній, приурочених до актуальних медичних проблем та рекомендованих ВООЗ; організація радіо- та телепередач, публікацій в пресі; вивчення та узагальнення передового досвіду роботи щодо формування здорового способу життя тощо.

     Усі заходи з організації медико-гігієнічної пропаганди, формування здорового способу життя проводяться центром здоров’я відповідно наказів МОЗ України (останній – № 1 від 05.01.1999 року «Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров’я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення»), обласного управління охорони здоров’я ОДА (№ 311 від 16.04.2014 року «Про заходи, щодо удосконалення діяльності закладів охорони здоров’я області з питань формування здорового способу життя»), рекомендацій Українського інституту стратегічних досліджень.

Керівник Закладу

Котляренко Тамара Савівна – в.о. головного лікаря