КЗ "Черкаська обласна станція переливання крові ЧОР"

Керівник Закладу

Бульба Юрій Іванович

Довідка про комунальний заклад «Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної ради»

Становлення служби переливання крові в існуючий на даний час межах Черкаської області бере свій початок з 30-х років минулого століття.

В 1935 році в Черкаському пологовому будинку функціонував пункт переливання крові, в якому було 50 постійних донорів з числа акушерок цього закладу та студентів медичного технікуму.

Обласна станція переливання крові була відкрита 15 травня 1954 року та розташована в одноповерховому пристосованому будинку по вул. Гоголя поряд з існуючим корпусом.

Заготівля консервованої донорської крові в 1954 році становила близько 600 літрів на рік. В 1958 році був введений в експлуатацію новий типовий корпус станції переливання крові, з переходом в який створюються повноцінні виробничі відділення і лабораторії та розпочинається робота з організації безкоштовного донорства. Кількість донорів області, які дали кров безкоштовно в 1959 році складала 101 особу, ними здано 40,8 л. крові.

В подальші роки безкоштовне донорство стрімко розвивається, основну частку донорів складають донори, які здають крові безкоштовно, кількість заготовленої крові в 1980-1990 роках становила 15-16 літрів на добу.

Після 1960 року служба крові області поступово втілювала виробництво компонентів (еритроцити, плазма, кріопреципітат, концентрат тромбоцитів) та препаратів крові (фібриноген, альбумін, імуноглобулін та інші). Паралельно з цим створювалась система інфекційної безпеки донорської крові: відкрита лабораторія профілактики та діагностики інфекцій, які можуть передаватись трансмісивним шляхом, введене обов’язкове тестування на ці інфекції всіх без винятку донорів, служба крові повністю перейшла на заготівлю донорської крові та її компонентів в пластикатну тару та здійснення карантинізації донорської плазми.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДОНОРСЬКИХ КАДРІВ 

Невід'ємною складовою у роботі станції переливання крові є організація донорства. В 2012 році в роботу станції для автоматизації служби крові впроваджено програмний комплекс "Crystal Finance Millenium" для створення єдиного реєстру донорів, що дає можливість ідентифікації донора по фотографії, проводить контроль роботи і взаємозв’язок кожного відділу, забезпечує інфекційну безпеку компонентів та препаратів крові.

Відділ комплектування донорських кадрів проводить:

• реєстрацію донорів по комп’ютерній базі даних єдиного донорського центру;

• медичне обстеження донорів та відведення від донорства за медичними показаннями відповідно нормативних документів;

• активну агітацію та пропаганду донорства на Черкащині в засобах масової інформації;

• представляє до нагородження донорів, що набули статусу « Почесний донор України ».

ВІДДІЛ ЗАГОТІВЛІ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ (ВЗК)

ВЗК здійснює заготівлю донорської крові, розділення її на компоненти, їх зберігання та видачу в лікувальні заклади міста. При заготівлі донорської крові та її компонентів розроблена, впроваджена і підтримується в робочому стані система якості, яка охоплює всі види здійснюваної діяльності і спрямована на забезпечення безпеки донорської крові та її компонентів.  

При заборі крові використовується тільки індивідуальні стерильні одноразові пластикатні гемаконтейнери (гемакони), які повністю виключають можливість зараження донорів будь-якими інфекційними захворюваннями: ВІЛ-інфекцією, гепатитами, сифілісом та ін. Забір крові здійснюється у вакуумні пробірки, що виключає контакт персоналу з кров'ю донора. Дана методика забезпечує стовідсоткову гарантію безпеки донора.

Існує два шляхи отримання компонентів крові:

• центрифугування цільної крові з подальшим фракціонуванням (розділенням її на компоненти);

• селективний аферез - отримання компонентів апаратними методами заготовки (плазмаферез, тромбоцитаферез).

Фракціонування крові здійснюється за допомогою механічного плазмаекстрактора. Асептичність (стерильність) розділення крові на компоненти забезпечується за рахунок замкнутої стерильної системи гемаконтейнерів. При роботі на ручному плазмаекстракторі весь процес поділу контролюється співробітниками візуально.

КЛІНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Клінічна лабораторія була створена одночасно з відкриттям обласної станції переливання крові та проводить такі дослідження:

1. Гематологічні дослідження:

- визначення гемоглобіну; - загальний аналіз крові;

- визначення часу згортання крові.

2. Біохімічні дослідження – визначення загального білку, АЛаТ та білкових фракцій в сироватці крові донорів.

3. Серологічні дослідження:

- визначення групи крові по системі АВ0;

- типування резус-фактору по антигенам DCE та слабкому антигену "А";

- визначення резус-антитіл.

БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Бактеріологічна лабораторія здійснює один з етапів контролю якості продукції, що випускає станція переливання крові, а саме – контролює стерильність консервованої крові та її компонентів. На проміжному етапі обов‘язково проводиться санітарно-бактеріологічний контроль умов заготівлі гемотрансфузійних середовищ і контроль дотримання вимог протиепідемічного режиму. До того ж, на базі бактеріологічної лабораторії контролюється стерильність донорської крові та її компонентів, що заготовлюються у пунктах переливання крові міста та області.

ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ПРОФІЛАКТИКИ СНІД ТА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ, ЯКІ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ТРАНСФУЗІЙНИМ ШЛЯХОМ

Відділ лабораторної діагностики і профілактики СНІД та інших інфекцій, які передаються трансфузійним шляхом створений 3 березня 1988 р. У відділі проводяться серологічні дослідження біологічного матеріалу (сироватка крові донора) на наявність або відсутність маркерів таких інфекцій:

• ВІЛ (сумарні антитіла до ВІЛ 1/2 та антиген ВІЛ 1 р 24);

• вірусний гепатит В (HBsAg); • вірусний гепатит C (антитіла до вірусу гепатиту С);

• сифіліс (антитіла до блідої трепонеми – збудника сифілісу).

Серологічна діагностика вищевказаних інфекцій на даний час проводиться за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА), але для забезпечення інфекційної безпеки донорської крові за сучасними тенденціями необхідно обладнати станцію ПЦР-лабораторією.

ІМУНОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Історія імунологічної лабораторії почалася відразу після відкриття Черкаської обласної станції переливання крові. Лабораторія носила назву лабораторія стандартних імунодіагностичних сироваток.

У 1962 році у складі лабораторії була створена резус-лабораторія, її завданнями було визначення резус-належності вагітних жінок, породіль, новонароджених, визначення наявності в їх крові резус-антитіл, проведення проб на сумісність крові що переливається.

Пізніше лабораторія стала носити назву імунологічної та її основними функціями є:

- Визначення групи крові донорів і реципієнтів за системою АВО та резус;

- Фенотипування крові донорів за антигенами системи резус D, C, E;

- Визначення наявності та титру імунних гемолізинів в крові вагітних жінок і породіль;

- Визначення наявності неповних резус - антитіл та їх титру в крові донорів, вагітних жінок і породіль;

- Визначення наявності повних резус - антитіл та їх титру в крові донорів, вагітних жінок і породіль;

- Виробництво стандартних реагентів з крові донорів для визначення групи крові за системою АВО та резус;

- Індивідуальний підбір донорської крові хворому та визначення сумісності крові донора і реципієнта;

- Підготовка медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів міста та області по оволодінню методикою визначення групи крові, резус - належності.

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

 Невід'ємною частиною виробництва є контроль якості препаратів на різних етапах їх виробництва. Всі препарати крові, які виготовлялися на станції, обов'язково проходять контроль якості у відділі технічного контролю.

Відділ технічного контролю – це відділ, який перевіряє якість донорської крові та її компонентів по фізичних, хімічних, біологічних параметрах і, підсумувавши результати випробувань, дозволяє або забороняє їх використання в лікувальних установах області.

Дослідження включають визначення показників гемоглобіну в еритроцитах, гематокриту (співвідношення об'єму клітин крові до обсягу плазми), показників білка, рівень гемолізу (розпад еритроцитів). Всі ці дослідження проводяться для недопущення застосування неякісних компонентів крові в клінічній практиці.

В лікувальні установи міста та області станція переливання крові постачає наступні компоненти крові:

Еритроцити - компонент донорської крові, отриманий з консервованої крові методом центрифугування з видаленням більшої частини плазми, без подальшої переробки.

Еритроцити, збіднені на лейкоцити - компонент донорської крові, отриманий з консервованої крові методом центрифугування з видаленням більшої частини лейкоцитів шляхом фільтрації крові через лейкоцитарні фільтри.

Еритроцити в додатковому розчині - компонент донорської крові, отриманий з консервованої крові методом центрифугування з видаленням більшої частини плазми і подальшим ресуспендуванням еритроцитів в додатковому консервуючому розчині.

Еритроцити відмиті - компонент донорської крові, отриманий з консервованої крові методом центрифугування з видаленням більшої частини плазми, лейкоцитів, тромбоцитів з подальшим відмиванням еритроцитів у стерильному апірогенному 0,9% розчині натрію хлориду.

Плазма свіжозаморожена (ПСЗ) - компонент донорської крові, отриманий з консервованої крові методами центрифугування або плазмаферезу, заморожений при температурі -40°С і нижче протягом 4 годин з моменту забору крові.

Концентрат тромбоцитів (КТ) - компонент донорської крові, отриманий методами аферезу тромбоцитів з крові одного донора, що містить тромбоцити в терапевтичній дозі.

Кріопреципітат заморожений - компонент донорської крові, що містить фракцію кріоглобулінов плазми, отриманий з дози плазми свіжозамороженої об'ємом не менше 200 мл, сконцентрований в обсязі залишкової плазми до 30-40 мл і заморожений.

Стандартні гемагглютинуючі сироватки, стандартні еритроцити, для визначення групи крові за системою АВ0 а також стандартні сироватки антирезус, що служать для визначення резус-належності крові людей.