КЗ «Черкаська обласна психіатрична лікарня» ЧОР

 

Керівник Закладу

Кухар Анатолій Казимирович

 

Довідка

про комунальний заклад "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради

З моменту заснування лікарні з 5 серпня 1946 року до 1948 року, вона функціонувала як лікувально-трудова колонія для хронічних пацієнтів Київської області, потім виконувала функції регіональної психіатричної лікарні, а від створення Черкаської області в 1954 році набрала статусу обласної психіатричної лікарні № 1 Черкаської області.

В післявоєнний період (1946-1958 роки) в лікарні проводились ремонтно-відновлювальні роботи напівзруйнованих будівель господарчим способом, силами пацієнтів та співробітників.

Наступне десятиріччя (1960-1970 роки) було наповнене діями по наданню лікарні змісту лікувальної установи: відділення були забезпечені електроосвітленням, централізованим водопостачанням та каналізацією, опаленням та телефонним зв’язком. Збудовано декілька нових приміщень - аптека, прозекторська, дезкамера, банно-пральний комбінат, що значно покращило умови функціонування лікарні.

Для лікування застосовувались нейролептики, які комбінувались з інсулінотерапією. Були створені кабінети електоенцефалографії, інформаційно-диспетчерська служба та Центр автоматичного магнітофонного звукозапису; обновлена апаратура фізіотерапевтичного відділення.

1970-1980 роки характеризуються науковим обґрунтуванням та практичним розвитком соціально-трудової реабілітації та відновлювального лікування осіб з психічними розладами. В 1974 році лікарня була учасником ВДНХ (виставки досягнень народного господарства) з питань соціально-трудової реабілітації і нагороджена грамотою ВДНХ – 74.

У 1980-1990 роках лікарня мала 1600 штатних ліжок, розташованих у 22 лікувально-діагностичних відділеннях. В закладі знайшли широке застосування сучасні психофармакологічні, біологічні та психосоціальні методи лікування розладів в поєднанні з соціально-трудовою реабілітацією.

Лікарі постійно знаходяться в науковому пошуку: за свою історію лікарня дала 2 докторів і 8 кандидатів медичних наук. Напрацьований досвід лікарні друкується в численних державних та міжнародних збірниках робіт діячів психіатрії.

Нині Комунальний заклад "Черкаська обласна психіатрична лікарня" Черкаської обласної ради – це обласний медичний заклад з вищим рівнем акредитації, де надається високоспеціалізована та високотехнологічна допомога людям з різними поведінковими та психічними розладами. Щороку спеціалізовану медичну допомогу на високому професійному рівні одержують понад п'ять тисяч пацієнтів області.

В лікарні працюють 57 лікарів, 290 молодших медичних спеціалістів та 608 інших працівників.

На сьогодні лікарня має 800 штатних ліжок.

До послуг пацієнтів 18 стаціонарних спеціалізованих лікувально-діагностичних, медико-реабілітаційних відділень.

У закладі функціонують спеціалізовані відділення для допомоги на епілепсію та органічні враження головного мозку, відділення межових станів, відділення для геріатричних пацієнтів, діагностично-експернті відділення; 17 лікувально-діагностичних служб: клініко-діагностична лабораторія з клінічним, біохімічним, серологічним та бактеріологічним відділами; Центр соціально-трудової реабілітації (СТР), центральна стерилізаційна лабораторія, обласний Центр практичної та медичної психології, фізіотерапевтичне відділення, інформаційно-диспетчерська служба; кабінети – функціональної діагностики, рентгенологічний, хірургічний, гінекологічний, офтальмологічний, отоларингологічний, стоматологічний, терапевтичний, неврологічний. Придбано та освоєно чисельне високовартісне та високотехнологічне медичне обладнання. Діє консультативно-діагностичний Центр на базі сучасних медичних комп'ютерних технологій. Комплекс господарчих служб на відповідному рівні забезпечує стале функціонування закладу.

Основні напрямки роботи закладу сьогодні:

- якісне стаціонарне психіатричне обстеження осіб з встановленням обґрунтованого клінічного діагнозу психічного розладу, а також висновку щодо необхідності медико-соціальної реабілітації;

- забезпечення ефективного медикаментозного та не медикаментозного лікування пацієнтів відповідно до прийнятих стандартів, здійснення заходів медико-соціальної реабілітації;

- здійснення всіх видів експертизи психічного стану;

- здійснення повноцінного догляду та нагляду за пацієнтом, з урахуванням, в міру можливого, його побажань та призначень;

- надання медичної допомоги з приводу супутніх захворювань з залученням консультантів КДЦ лікарні, надання екстреної психіатричної допомоги;

- надання паліативної допомоги пацієнтам з психічними розладами в сполученні з тяжкими невиліковними захворюваннями в створеному на базі 10 та 17 відділень обласного Центру для осіб з психічними розладами та відділення інтенсивної терапії на базі 8 відділення;

- формування у пацієнтів адекватного ставлення до стану свого здоров'я та до надання психіатричної допомоги, сприяння підвищенню соціальної активності користувачів, створенню їх осередків та діяльності відповідних громадських організацій, навчання користувачів методам само- та взаємодопомоги;

- активна взаємодія з родичами пацієнтів та іншими особами, щодо формування терапевтичного середовища; - забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб при наданні психіатричної допомоги;

- забезпечення активної взаємодії з позалікарняними ланками системи психіатричної допомоги та охорони здоров’я;

- організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій обласного, республіканського і міжнародного рівнів, консиліумів, тренінгів;

- участь у науково-практичному співробітництві з іншими медичними установами, зокрема із закордонними.

Фахівці лікарні постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, навчаючись у провідних інститутах країни.

Колектив лікарні постійно бере участь у загальнодержавних та міжнародних програмах, підтримуючи тісні зв'язки з зарубіжними колегами, зокрема з медичними фахівцями США і Бельгії, Німеччини, Словаччини, Польщі, тощо.

Здобутки наших професіоналів та їх досвід знаходять відображення, як у регіональному, заснованому лікарнею, професійному часопису «Діалог», так і на шпальтах спеціалізованих видань України.