Епідемічна ситуація щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу в Черкаській області станом на 01.07.2017 р.

З 1988 року та станом на 01.01.2017 року в області зареєстровано 7388 випадків ВІЛ-інфекції, у тому числі 2732 випадки захворювання на СНІД. Від захворювань, зумовлених СНІДом за весь період померло 1073 особи.

Під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я області перебуває 3621 ВІЛ-інфікована особа, з яких1186 осіб хворі на СНІД. Показники поширеності ВІЛ-інфекції, за даними диспансерного спостереження, становлять 292,2 на 100 тис. населення (на 01.07.2016 р. - 275,3 на 100 тис. населення), СНІДу – 95,7 на 100 тис. населення (на 01.07.2016 р. – 88,1 на 100 тис. населення). У І півріччі 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року відмічається ріст поширеності ВІЛ-інфекції на 6,1 %, СНІДу – 8,6%.

Більше половини (57,3%) усіх ВІЛ-інфікованих, які перебувають під медичним наглядом, проживають на територіях міст Черкаси, Сміла, Черкаського, Канівського районів.

У І півріччі 2017 року під медичний нагляд було узято 252 ВІЛ-інфіковані особи (20,3 на 100 тис. населення), у т. ч. 2 дітям діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено проти 286 випадків (23,1 на 100 тис. населення), у т. ч. 3 дітям діагноз ВІЛ-інфекції підтверджено, за аналогічний період 2016 року. Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 12,1% менше, ніж за аналогічний період 2016 року.

Найвищі рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію реєструються у Катеринопільському районі – 41,0 на 100 тис. населення, м. Ватутіне – 34,5, Канівському районі– 29,2, м. Черкаси – 28,0, Черкаському районі – 28,0.

Найбільша частка випадків ВІЛ-інфекції (65,4%) реєструється серед сільського населення 55,55, міського населення - 44,5% (2015 р. – сільське населення 49,8%, міське – 50,2%).

Протягом 6 місяців 2017 року в області зареєстровано 42 дітей, які народились від ВІЛ-інфікованих матерів. Станом на 01.07.2017 року на диспансерному обліку в області перебуває 97 дітей віком до 17 років з остаточно встановленим ВІЛ-позитивним статусом.

Без врахування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів у структурі шляхів інфікування серед ВІЛ-інфікованих переважає статевий гетеросексуальний шлях, який визначений у 153 інфікованих осіб (60,7%) від загальної кількості осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції (6 міс. 2016 р. – 60,1%). Частка осіб, які інфікувалися ВІЛ через вживання наркотичної речовини ін’єкційним шляхом – 21,8 % (6 міс. 2016 р. – 29,7%).

Захворюваність на СНІД залишилась стабільною - 140 випадків проти 139 (11,3 проти 11,2 на 100 тис. населення). Найвищі рівні захворюваності на СНІД зареєстровано в Христинівському районі – 28,3 на 100 тис. населення, м. Умань – 20,0, Маньківському районі – 18,0, м. Ватутіне – 317,2, Городищенському районі – 17,2, м. Черкаси – 16,0,        м. Сміла – 14,8, Жашківський район – 13,5.

Протягом І півріччя 2017 року померло від хвороб, обумовлених СНІДом 33 особи (показник 2,7 на 100 тис. населення) проти 32 осіб (2,6 на 100 тис. населення) за аналогічний період 2016 року.

Основним контингентом ризику летальних випадків серед ЛЖВ залишаються споживачі ін’єкційних наркотиків, частка яких в структурі померлих становить 52,0% (39 особи із 75). Серед померлих переважали особи 25-49 років, питома вага яких становить 92,0%.

Збільшилась частка обстежених осіб з груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ (коди 101.2, 103, 104, 105.2) від загальної кількості обстежених (за виключенням донорів та вагітних), яка склала 22,7% проти 21,6% у І півр. 2016 році.

Кількість позитивних результатів обстеження на ВІЛ-інфекцію у І півр. 2017 році зменшилась до 301 проти 337 у І півр. 2016 р. Показник інфікованості ВІЛ зменшився та склав 0,61% проти 0,68% за аналогічний період 2016 року.

Як і в попередні роки найвищий рівень поширеності ВІЛ виявлено при обстеженні осіб за кодом 101 (особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими) – 7,0% (І півр. 2016 р. – 9,2%); за кодом 113.2/тбц (обстежені в ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз) – 2,5% (І півр. 2016 р. – 1,9%), за кодом 114 (особи обстежені анонімно) – 2,2% (І півр. 2016 р. – 3,4%), за кодом 112 (особи, які перебувають у місцях позбавлення волі) – 2,2% (І півр. 2016 р. – 2,2%), за кодом 114 (обстежені анонно) – 2,2% (І півр. 2016 р. – 3,4%).

У структурі позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекцію найбільша частка припадає на осіб, виявлених за кодами:

  • 113 – особи, які мають показання, при яких пропонуються послуги з консультування і тестування при звернені в ЗОЗ – 30,9%;
  • 102 – споживачі ін’єкційних наркотиків – 11,0%;
  • 105 - особи з ризикованою статевою поведінкою – 10,3%;
  • 101 – особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими – 8,3%;
  • 116 – обстежені за власною ініціативою – 5,6%;

Збільшилася кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію серед первинних донорів (код 108.1) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Показник поширеності зменшився у 2 рази (з 0,23% до 0,12%).

Залишилась практично сталою поширеність ВІЛ серед вагітних за результатами первинного тестування (код 109.1) - 0,31% проти 0,30% (І півр. 2016 року).

Покращився показник інфікованості ВІЛ серед вагітних 15-24 років (з 0,25% у І півр. 2016 року до 0,16% у І півр. 2017 року.).